Телефон: 02 944 0562 0888 601 522
Счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Нашият екип от професионалисти с дългогодишен опит в счетоводното обслужване ще задоволи вашите изисквания. Ние ще се погрижим за всичко: от счетоводство, архивиране на документи, съставяне на първични документи, изготвяне на отчети, консултации относно данъци и осигуровки и много други.

Клиентите ни се доверяват и  помагаме на Вашият бизнес да расте.

НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА СЕ ФОКУСИРАТЕ

Защо трябва да се затрупвате с административна и счетоводна работа ?
Ние ще махнем този товар от раменете Ви и ще ви помогнем да се фокусирате върху нещата, които имат значение – да помогнем в развитието на бизнеса Ви.

С нашите знания за счетоводното обслужване на бизнеса и с постоянно развиващия се колектив на „Аринала Перфект“ Вие ще сте сигурни, че Вашият бизнес ще е в крак с всички закони и разпоредби. Доверете ни се като на партньор, който ще Ви помогне във Вашето развитие.

Обработка/архив на първични документи

Годишно приключване

Отчитане на ДДС

Справки по желание на клиента

Счетоводство на НПО

Попълване на декларации и отчетни форми

Обработка/архив на първични документи

Обработка/архив на първични документи

Текущо осчетоводяване на приходи, разходи, начисляване на амортизации, завеждане и изписване на стоково-материални запаси. Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика. Преизчисляване на валутни наличности, осчетоводяване на лизингови договори, осчетоводяване на бизнес комбинации.

Годишно приключване

Годишно приключване

Счетоводно и данъчно приключване на финансовата година както на фирми с месечен абонамент, така и на фирми, ползващи само тази услуга. Изчисляване на данъци и осигуровки. Попълване и подаване на годишен отчет за дейността пред Националния статистически институт, изготвяне и подаване на отчет пред Търговски регистър. Подаване на справка за изплатени доходи, различни от трудови.

Отчитане на ДДС

Отчитане на ДДС

Регистрация и дерегистрация по ДДС, водене на месечна отчетност по ДДС – дневници на покупки и продажби, ДДС декларация, VIES декларация , възстановяване на ДДС от България на месечна и тримесечна база. Попълване на Интрастат декларация.

Справки по желание на клиента

Справки по желание на клиента

Представяне на справки за вземания и задължения, разчети с бюджета и общините или други съобразно вътрешнофирмените нужди.

Счетоводство на НПО

Счетоводство на НПО

Цялостно обслужване, включително отчитане на програми и проекти.

Попълване на декларации и отчетни форми

Попълване на декларации и отчетни форми

Попълване и подаване на отчети пред БНБ. Изготвяне на месечни и тримесечни отчети за Националния статистически институт. Попълване на искания за издаване на документи от приходната и местната администрация.

Услуги

Заплати и персонал (ТРЗ)

Заплати и персонал (ТРЗ)

Защо трябва да се заривате с административна и счетоводна работа ? Ние ще махнем този товар от плещите Ви и ще осигурим безпроблемната работа на вашият бизнес. Доволният персонал е от най-голямо значени за безпроблемната работа на всеки бизнес. Екипът на „Аринала Перфект“ ще се погрижи за Вашият персонал чрез следните услуги:

Научи повече
Юридически услуги и консултации

Юридически услуги и консултации

Удобство за клиентите ни е, че в нашия екип работи квалифициран адвокат, което ни позволява да предоставяме на клиентите си комплексна счетоводна и юридическа услуга. Често клиентите ни са нуждаят от решение, което изисква както счетоводна, така и правна помощ. Съчетавайки двете ние предлагаме на клиентите ни цялостна и удобна услуга, на едно място, което спестява време и средства. Ако се нуждаете от договор или имате нужда от помощ при кандидатстване и отчитане на проект – при нас имате юрист и счетоводител, в един офис.

Научи повече
Данъчни консултации

Данъчни консултации

Ако не сте наш клиент и желаете да проверите какво знаем и как можем да Ви бъдем полезни, бихте могли да се възползвате от услугата “Консултации” , която предлагаме срещу почасово възнаграждение. Ще получите необходимата Ви консултация в нашия офис и при предварително договорен час по всички въпроси, които касаят отчитането на стопанската и нестопанската дейност на организациите и бизнеса Ви.

Научи повече