Телефон: 02 944 0562 0888 601 522
Емилия Дойчева

За контакти

поща: office@arinala.com
телефон: 0884 296 444

Емилия Дойчева

Оперативен счетоводител

Виолета Соколова

За контакти

поща: office@arinala.com
телефон: 0884 296 444

Виолета Соколова

Оперативен счетоводител

Петя Свиленова

За контакти

поща: office@arinala.com
телефон: 0889 364 010

Петя Свиленова

Управляващ директор, Адвокат

Мария Мирчева

За контакти

поща: office@arinala.com
телефон: 0888 601 522

Мария Мирчева

CEO на компанията, Главен счетоводител