Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му

23.05.2021

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му