Фирмите без извършвана дейност през 2016, също трябва да подадат годишна данъчна декларация.

На 7-ми Март 2017 година от НАП публикуваха съобщение , че всички фирми БЕЗ дейност през 2016 година са длъжни да попълнят формуляр 1010а – Годишна декларация за облагане с корпоративен данък.

Оригиналният текст е цитиран отдолу:

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

 

Източник: Официална уеб страница на НАП – ww.nap.bg

Формуляр 1010а можете да потърсите от ТУК.

За да научите повече за Счетоводни Консултации или Други Счетоводни Услуги от „Аринала Перфект“кликнете ТУК.